20.08.2022
Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив Тур 1 Хапоэль Катамон Хапоэль Хадера Тур 1 Маккаби Нетания Бейтар Трамп Тур 1 Бней-Сахнин Маккаби Хайфа Тур 1
21.08.2022
Хапоэль Беэр-Шева Ашдод Тур 1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Бней-Рейне Тур 1
22.08.2022
Секция Нес-Циона Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 1
27.08.2022
Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Хайфа Тур 2 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Катамон Тур 2 Хапоэль Тель-Авив Бней-Сахнин Тур 2 Ашдод Секция Нес-Циона Тур 2
28.08.2022
Маккаби Хайфа Маккаби Нетания Тур 2
29.08.2022
Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив Тур 2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева Тур 2
03.09.2022
Хапоэль Катамон Ашдод Тур 3 Хапоэль Хайфа Бней-Сахнин Тур 3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 3 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа Тур 3 Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Хадера Тур 3 Секция Нес-Циона Бейтар Трамп Тур 3 Маккаби Нетания Хапоэль Тель-Авив Тур 3
10.09.2022
Бней-Сахнин Маккаби Нетания Тур 4 Бейтар Трамп Хапоэль Катамон Тур 4 Хапоэль Хадера Хапоэль Хайфа Тур 4 Маккаби Хайфа Секция Нес-Циона Тур 4 Хапоэль Кирьят-Шмона Маккаби Бней-Рейне Тур 4 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева Тур 4 Ашдод Маккаби Тель-Авив Тур 4
17.09.2022
Маккаби Тель-Авив Бейтар Трамп Тур 5 Хапоэль Беэр-Шева Бней-Сахнин Тур 5 Маккаби Бней-Рейне Ашдод Тур 5 Секция Нес-Циона Хапоэль Тель-Авив Тур 5 Хапоэль Хадера Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 5 Хапоэль Катамон Маккаби Хайфа Тур 5 Хапоэль Хайфа Маккаби Нетания Тур 5
01.10.2022
Ашдод Хапоэль Хадера Тур 6 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив Тур 6 Бней-Сахнин Секция Нес-Циона Тур 6 Бейтар Трамп Маккаби Бней-Рейне Тур 6 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева Тур 6 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Хайфа Тур 6 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Катамон Тур 6
08.10.2022
Хапоэль Хадера Бейтар Трамп Тур 7 Хапоэль Катамон Бней-Сахнин Тур 7 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод Тур 7 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив Тур 7 Хапоэль Хайфа Хапоэль Беэр-Шева Тур 7 Маккаби Бней-Рейне Маккаби Хайфа Тур 7 Секция Нес-Циона Маккаби Нетания Тур 7
15.10.2022
Ашдод Хапоэль Хайфа Тур 8 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Бней-Рейне Тур 8 Хапоэль Беэр-Шева Секция Нес-Циона Тур 8 Маккаби Хайфа Хапоэль Хадера Тур 8 Маккаби Нетания Хапоэль Катамон Тур 8 Бейтар Трамп Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 8 Бней-Сахнин Маккаби Тель-Авив Тур 8
22.10.2022
Хапоэль Хайфа Секция Нес-Циона Тур 9 Маккаби Бней-Рейне Бней-Сахнин Тур 9 Ашдод Бейтар Трамп Тур 9 Маккаби Тель-Авив Маккаби Нетания Тур 9 Хапоэль Кирьят-Шмона Маккаби Хайфа Тур 9 Хапоэль Катамон Хапоэль Беэр-Шева Тур 9 Хапоэль Хадера Хапоэль Тель-Авив Тур 9
29.10.2022
Секция Нес-Циона Хапоэль Катамон Тур 10 Маккаби Хайфа Ашдод Тур 10 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив Тур 10 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 10 Маккаби Нетания Маккаби Бней-Рейне Тур 10 Бней-Сахнин Хапоэль Хадера Тур 10 Бейтар Трамп Хапоэль Хайфа Тур 10
05.11.2022
Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Беэр-Шева Тур 11 Ашдод Хапоэль Тель-Авив Тур 11 Маккаби Тель-Авив Секция Нес-Циона Тур 11 Хапоэль Кирьят-Шмона Бней-Сахнин Тур 11 Хапоэль Хайфа Хапоэль Катамон Тур 11 Хапоэль Хадера Маккаби Нетания Тур 11 Бейтар Трамп Маккаби Хайфа Тур 11
08.11.2022
Бней-Сахнин Ашдод Тур 12 Секция Нес-Циона Маккаби Бней-Рейне Тур 12 Хапоэль Тель-Авив Бейтар Трамп Тур 12 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Хадера Тур 12 Хапоэль Хайфа Маккаби Хайфа Тур 12 Маккаби Нетания Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 12 Хапоэль Катамон Маккаби Тель-Авив Тур 12
12.11.2022
Маккаби Хайфа Хапоэль Тель-Авив Тур 13 Хапоэль Хадера Секция Нес-Циона Тур 13 Бейтар Трамп Бней-Сахнин Тур 13 Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Катамон Тур 13 Ашдод Маккаби Нетания Тур 13 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа Тур 13 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Беэр-Шева Тур 13
17.12.2022
Хапоэль Кирьят-Шмона Секция Нес-Циона Тур 14 Бейтар Трамп Маккаби Нетания Тур 14 Ашдод Хапоэль Беэр-Шева Тур 14 Маккаби Бней-Рейне Маккаби Тель-Авив Тур 14 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа Тур 14 Хапоэль Хадера Хапоэль Катамон Тур 14 Маккаби Хайфа Бней-Сахнин Тур 14
24.12.2022
Хапоэль Катамон Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 15 Маккаби Нетания Маккаби Хайфа Тур 15 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хадера Тур 15 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп Тур 15 Хапоэль Хайфа Маккаби Бней-Рейне Тур 15 Секция Нес-Циона Ашдод Тур 15 Бней-Сахнин Хапоэль Тель-Авив Тур 15
31.12.2022
Бней-Сахнин Хапоэль Хайфа Тур 16 Бейтар Трамп Секция Нес-Циона Тур 16 Хапоэль Хадера Маккаби Бней-Рейне Тур 16 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева Тур 16 Хапоэль Кирьят-Шмона Маккаби Тель-Авив Тур 16 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Нетания Тур 16 Ашдод Хапоэль Катамон Тур 16
07.01.2023
Маккаби Нетания Бней-Сахнин Тур 17 Хапоэль Катамон Бейтар Трамп Тур 17 Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 17 Секция Нес-Циона Маккаби Хайфа Тур 17 Хапоэль Хайфа Хапоэль Хадера Тур 17 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Тель-Авив Тур 17 Маккаби Тель-Авив Ашдод Тур 17
14.01.2023
Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив Тур 18 Бней-Сахнин Хапоэль Беэр-Шева Тур 18 Ашдод Маккаби Бней-Рейне Тур 18 Хапоэль Тель-Авив Секция Нес-Циона Тур 18 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Хадера Тур 18 Маккаби Хайфа Хапоэль Катамон Тур 18 Маккаби Нетания Хапоэль Хайфа Тур 18
21.01.2023
Секция Нес-Циона Бней-Сахнин Тур 19 Маккаби Бней-Рейне Бейтар Трамп Тур 19 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Нетания Тур 19 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа Тур 19 Хапоэль Хайфа Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 19 Хапоэль Катамон Хапоэль Тель-Авив Тур 19 Хапоэль Хадера Ашдод Тур 19
28.01.2023
Маккаби Нетания Секция Нес-Циона Тур 20 Бейтар Трамп Хапоэль Хадера Тур 20 Бней-Сахнин Хапоэль Катамон Тур 20 Ашдод Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 20 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив Тур 20 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Хайфа Тур 20 Маккаби Хайфа Маккаби Бней-Рейне Тур 20
04.02.2023
Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин Тур 21 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп Тур 21 Хапоэль Катамон Маккаби Нетания Тур 21 Хапоэль Хадера Маккаби Хайфа Тур 21 Секция Нес-Циона Хапоэль Беэр-Шева Тур 21 Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Тель-Авив Тур 21 Хапоэль Хайфа Ашдод Тур 21
11.02.2023
Секция Нес-Циона Хапоэль Хайфа Тур 22 Маккаби Хайфа Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 22 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Катамон Тур 22 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хадера Тур 22 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив Тур 22 Бней-Сахнин Маккаби Бней-Рейне Тур 22 Бейтар Трамп Ашдод Тур 22
18.02.2023
Хапоэль Хайфа Бейтар Трамп Тур 23 Маккаби Бней-Рейне Маккаби Нетания Тур 23 Ашдод Маккаби Хайфа Тур 23 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева Тур 23 Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Тель-Авив Тур 23 Хапоэль Катамон Секция Нес-Циона Тур 23 Хапоэль Хадера Бней-Сахнин Тур 23
25.02.2023
Секция Нес-Циона Маккаби Тель-Авив Тур 24 Бней-Сахнин Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 24 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Бней-Рейне Тур 24 Маккаби Нетания Хапоэль Хадера Тур 24 Хапоэль Тель-Авив Ашдод Тур 24 Хапоэль Катамон Хапоэль Хайфа Тур 24 Маккаби Хайфа Бейтар Трамп Тур 24
04.03.2023
Хапоэль Хадера Хапоэль Беэр-Шева Тур 25 Бейтар Трамп Хапоэль Тель-Авив Тур 25 Маккаби Бней-Рейне Секция Нес-Циона Тур 25 Ашдод Бней-Сахнин Тур 25 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Катамон Тур 25 Хапоэль Кирьят-Шмона Маккаби Нетания Тур 25 Маккаби Хайфа Хапоэль Хайфа Тур 25
11.03.2023
Бней-Сахнин Бейтар Трамп Тур 26 Секция Нес-Циона Хапоэль Хадера Тур 26 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Хайфа Тур 26 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Кирьят-Шмона Тур 26 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив Тур 26 Маккаби Нетания Ашдод Тур 26 Хапоэль Катамон Маккаби Бней-Рейне Тур 26