Россия: Молодёжное первенство 2020-2021

Топ бомбардиров

# Игрок         
1. _Tereshchuk N. 12 0 0
2. _Yakovlev V. 11 0 0
3. _Melnikov S. 8 0 0
4. _Kostyaev M. 8 0 0
5. Востриков Илья 7 0 0
6. Турищев Максим 7 0 0
7. Кутателадзе Николоз 6 0 0
8. Ковальчук Константин 6 0 0
9. Садулаев Лечи 6 0 0
10. _Kasimov T. 6 0 0
11. Альсултанов Имран 5 0 0
12. Хотулёв Данила 5 0 0
13. Берснев Михаил 5 0 0
14. _Knyazev D. 5 0 0
15. Манелов Ираклий 5 0 0
16. _Pershin M. 5 0 0
17. _Golyatov I. 5 0 0
18. _Sukhov V. 5 0 0
19. _Kamlashev D. 5 0 0
20. Адамов Арсен 4 0 0
21. Новиков Денис 4 0 0
22. _Avanesian T. 4 0 0
23. Скрыпников Денис 4 0 0
24. _Sukhomlinov D. 4 0 0
25. _Strelchuk D. 4 0 0
26. _Gubzhokov I. 4 0 0
27. Попов Артём 3 0 0
28. Меренчуков Дмитрий 3 0 0
29. Суханов Артём 3 0 0
30. Чунчуров Асхаб 3 0 0
31. Рейхмен Богдан 3 0 0
32. Колотиевский Никита 3 0 0
33. _Savinov A. 3 0 0
34. Безруков Руслан 3 0 0
35. Шурлов Александр 3 0 0
36. _Sokolov I. 3 0 0
37. _Pryakhin S. 3 0 0
38. _Zhukovskiy K. 3 0 0
39. _Samko V. 3 0 0
40. _Dachaev M. 3 0 0
41. _Khromov D. D. 3 0 0
42. _Olegovich M. D. 3 0 0
43. _Konovalov A. 3 0 0
44. _Pavlenko V. 3 0 0
45. _Nafikov V. 3 0 0
46. _Kolesnikov M. 3 0 0
47. _Yashin I. 3 0 0
48. _Kanaplin A. 3 0 0
49. Куликов Александр 2 0 0
50. Киселёв Никита 2 0 0
51. Агаларов Гамид 2 0 0
52. Школик Игорь 2 0 0
53. Котин Никита 2 0 0
54. Петров Максим Вячеславович 2 0 0
55. Данилин Максим Николаевич 2 0 0
56. Ногтев Роман 2 0 0
57. Галкин Владислав 2 0 0
58. Шолох Антон 2 0 0
59. Крачковский Антон 2 0 0
60. _Oznobikhin O. 2 0 0
61. _Varichev D. 2 0 0
62. Волков Сергей II 2 0 0
63. _Schetinin K. 2 0 0
64. _Ipole P. 2 0 0
65. _Korshunov I. 2 0 0
66. _Borisenko G. 2 0 0
67. _Gladyshev J. 2 0 0
68. _Kabolov A. 2 0 0
69. _Shcherbin Y. 2 0 0
70. _Tull O. 2 0 0
71. _Kupriyanov N. 2 0 0
72. _Babkin S. 2 0 0
73. _Kalistratov T. V. 2 0 0
74. _Surikov S. 2 0 0
75. _Sazonov S. 2 0 0
76. _Mutaliev A. 2 0 0
77. _Motovilov F. 2 0 0
78. _Yapryntsev A. 2 0 0
79. _Pavlov D. 2 0 0
80. _Uridiya G. 2 0 0
81. _Langovich A. 2 0 0
82. _Toshevski D. 2 0 0
83. _Kokoev D. 2 0 0
84. _Pilipenko M. 2 0 0
85. _Mokaev I. 2 0 0
86. _Gritsak I. 2 0 0
87. _Kotelnikov I. 2 0 0
88. _Rodionov G. 2 0 0
89. _Predeus I. 2 0 0
90. _Laykin M. 2 0 0
91. _Kainov M. 2 0 0
92. _Eduardovich K. 2 0 0
93. _Kolmakov M. 2 0 0
94. _Leibin A. 2 0 0
95. Барсов Максим 1 0 0
96. Бацуев Аюб 1 0 0
97. Гоманюк Илья 1 0 0
98. _Nikolaev O. 1 0 0
99. Сапрунов Никита 1 0 0
100. Сафронов Лев 1 0 0
101. Шудров Илья 1 0 0
102. Апеков Руслан 1 0 0
103. _Mazurin A. 1 0 0
104. Хабибов Ансор 1 0 0
105. _Kratkov D. 1 0 0
106. _Shiltsov K 1 0 0
107. _Larin A. 1 0 0
108. _M. Kainov 1 0 0
109. _R. Polkovnikov 1 0 0
110. _A. Kurbanaliev 1 0 0
111. _Shekhov K. 1 0 0
112. _S. Loskutov 1 0 0
113. _M. Kostyaev 1 0 0
114. _V. Yakovlev 1 0 0
115. _D. Strelchuk 1 0 0
116. _Efremov A. 1 0 0
117. _Daurov R. 1 0 0
118. _Topuriya T. A. 1 0 0
119. _Lobanov G. 1 0 0
120. _Polkovnikov R. 1 0 0
121. _Morev N. 1 0 0
122. _Safelev M. 1 0 0
123. _Karmaev N. 1 0 0
124. _Tereschuk N. 1 0 0
125. _Sungatulin F. 1 0 0
126. _Rogochiy B. 1 0 0
127. _Konev A. 1 0 0
128. _Gerasimov D. 1 0 0
129. _Mohbaliev T. 1 0 0
130. _Popov N. 1 0 0
131. _Savelyev M. 1 0 0
132. _Fomin V. 1 0 0
133. _Mchajlov 1 0 0
134. _Polyah D. 1 0 0
135. _Mutaliyev A. 1 0 0
136. _Bokovoy A. 1 0 0
137. _Prutsev E. 1 0 0
138. _Nikolaevich D. 1 0 0
139. _Furin N. 1 0 0
140. _Yezhkov D. 1 0 0
141. _Ushanin L. 1 0 0
142. _Gloydman N. 1 0 0
143. _Mosin A. 1 0 0
144. Вершков Дмитрий 1 0 0
145. _Kim E. 1 0 0
146. _Bunkhoev A. 1 0 0
147. _Logachev B. 1 0 0
148. _Dzhioev A. 1 0 0
149. _Kaptilovich 1 0 0
150. _Kondratyuk V. 1 0 0
151. _Kakhramanov A. 1 0 0
152. _Bugorsky A. 1 0 0
153. _Melekhov A. 1 0 0
154. _Trifon P. 1 0 0
155. _Kalin D. 1 0 0
156. _Loskutov S. 1 0 0
157. _Dmitrievich D. 1 0 0
158. _Balkizov R. 1 0 0
159. _Kravtsov E. 1 0 0
160. _Dontsov K. 1 0 0
161. _Radzhabov A. 1 0 0
162. _Mikhaylovich A. 1 0 0
163. _Albertovich V. 1 0 0
164. _Ivakhnov M. 1 0 0
165. _Shitov V. 1 0 0
166. _Radjabov A. 1 0 0
167. _Davydov A. 1 0 0
168. _Rabadanov M. 1 0 0
169. _Zhugin A. 1 0 0
170. _Popov P. 1 0 0
171. _Suleymanov N. 1 0 0
172. _Svetnikov M. 1 0 0
173. _Karandashev S. 1 0 0
174. _Kaptilovich D. 1 0 0
175. _Dzantiev O. 1 0 0
176. _Batyutin S. 1 0 0
177. _Zherebyatev R. 1 0 0
178. _Smolnikov D. 1 0 0
179. _Aksanov M. 1 0 0
180. _Mosiyan S. 1 0 0
181. _Nenartovich N. A. 1 0 0
182. _Bychkov E. 1 0 0
183. _Prozorov V. 1 0 0
184. _Banykin V. 1 0 0
185. _Tuzikov E. 1 0 0
186. _Saplinov A. 1 0 0
187. _Kondryatuk V. 1 0 0
188. _Malygin D. 1 0 0
189. _Ermakov N. 1 0 0
190. _Makarov P. 1 0 0
191. _Zazvonkin I. 1 0 0

Топ нарушителей

# Игрок      
1. _Mikhailov I. 0 2
2. _Tolstopyatov N. 1 1
3. Абдуллаев Садриддин 0 1
4. Ковальчук Константин 0 1
5. Манелов Ираклий 0 1
6. _Shiltsov K 0 1
7. _Sokhlev A. 0 1
8. _Shcherbin Y. 0 1
9. _Kupriyanov N. 0 1
10. _Kasimov T. 0 1
11. _Yapryntsev A. 0 1
12. _Kokoev D. 0 1
13. _Khromin V. 0 1
14. _Belousov N. 0 1
15. _Shevcov V. 0 1
16. _Sokhiev A. 0 1
17. _Bezchasnyuk A. 0 1
18. _Stepanov Y. 0 1
19. _Sharakhovich K. 0 1
20. _Pershin D. 0 1
21. _Zherebyatev R. 0 1
22. _Pikarev A. 0 1
23. _Grebenkin Y. 0 1
24. _Polshchikov N. 0 1
25. _Sukhomlinov D. 1 0


Рейтинг букмекеров
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт