Хапоэль Хайфа

Хапоэль Хайфа (Hapoel Haifa)

Новости команды Хапоэль Хайфа

Предыдущие игры

Паралимни 1:1 Хапоэль Хайфа Товарищеские матчи Омония 0:1 Хапоэль Хайфа Товарищеские матчи Хапоэль Ноф-ха-Галиль 1:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:2 Ашдод Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:2 Хапоэль Катамон Суперлига Израиля Хапоэль Кирьят-Шмона 4:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Хайфа Кубок Хапоэль Хайфа 1:0 Хапоэль Хадера Суперлига Израиля Маккаби Петах-Тиква 0:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:1 Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон Суперлига Израиля Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:0 Бней-Иегуда Кубок Хапоэль Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:1 Бней-Сахнин Суперлига Израиля Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Бней-Иегуда 0:1 Хапоэль Хайфа Кубок Хапоэль Хайфа 5:1 Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Ноф-ха-Галиль 0:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:2 Маккаби Петах-Тиква Суперлига Израиля Хапоэль Умм-Аль-Фахм 0:0 Хапоэль Хайфа Кубок Хапоэль Хайфа 0:2 Хапоэль Тель-Авив Суперлига Израиля Хапоэль Кирьят-Шмона 2:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:1 Ашдод Суперлига Израиля Маккаби Нетания 1:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Катамон 1:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:1 Хапоэль Беэр-Шева Суперлига Израиля Маккаби Хайфа 5:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:3 Маккаби Тель-Авив Суперлига Израиля Бней-Сахнин 2:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 3:0 Хапоэль Хадера Суперлига Израиля Бейтар Трамп 2:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль Суперлига Израиля Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Тель-Авив 0:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Суперлига Израиля Ашдод 1:3 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:0 Маккаби Нетания Суперлига Израиля Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Хайфа Кубок Тото Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Нетания Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 3:2 Хапоэль Кфар-Саба Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 3:1 Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:0 Бней-Сахнин Суперлига Израиля Хапоэль Хадера 3:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Тель-Авив 0:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:3 Бней-Иегуда Суперлига Израиля Хапоэль Хадера 3:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:3 Маккаби Тель-Авив Кубок Хапоэль Хайфа 2:2 Ашдод Суперлига Израиля Хапоэль Кфар-Саба 0:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Суперлига Израиля Бней-Сахнин 0:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева Суперлига Израиля Маккаби Хайфа 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:0 Маккаби Нетания Суперлига Израиля Бней-Иегуда 0:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:2 Маккаби Петах-Тиква Суперлига Израиля Хапоэль Тель-Авив 2:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Петах-Тиква Суперлига Израиля Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Суперлига Израиля Бейтар Трамп 3:3 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:0 Хапоэль Хадера Суперлига Израиля Ашдод 0:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба Суперлига Израиля Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:0 Хапоэль Тель-Авив Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:2 Бней-Сахнин Суперлига Израиля Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:1 Бней-Иегуда Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Нетания 2:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Нетания Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Бней-Иегуда Суперлига Израиля Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив Суперлига Израиля Хапоэль Кирьят-Шмона 1:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:1 Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Хадера 4:2 Хапоэль Хайфа Кубок Тото Хапоэль Хайфа 0:1 Хапоэль Хадера Товарищеские матчи Хапоэль Хайфа Хапоэль Кфар-Саба Товарищеские матчи Хапоэль Тель-Авив 0:3 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:0 Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Суперлига Израиля Бейтар Трамп 1:1 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Тель-Авив Суперлига Израиля Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Суперлига Израиля Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Кфар-Саба 1:2 Хапоэль Хайфа Товарищеские матчи Хапоэль Акре 1:2 Хапоэль Хайфа Товарищеские матчи Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Акре Товарищеские матчи Хапоэль Хайфа 3:0 Хапоэль Хадера Товарищеские матчи Хапоэль Хайфа 0:2 Бней-Иегуда Кубок

Расписание

Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив Суперлига Израиля Маккаби Бней-Рейне Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Бней-Сахнин Суперлига Израиля Хапоэль Хадера Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Нетания Суперлига Израиля Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Хапоэль Беэр-Шева Суперлига Израиля Ашдод Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Секция Нес-Циона Суперлига Израиля Бейтар Трамп Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Хапоэль Катамон Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Бней-Рейне Суперлига Израиля Бней-Сахнин Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Хапоэль Хадера Суперлига Израиля Маккаби Нетания Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Хапоэль Кирьят-Шмона Суперлига Израиля Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Ашдод Суперлига Израиля Секция Нес-Циона Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Бейтар Трамп Суперлига Израиля Хапоэль Катамон Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Маккаби Хайфа Хапоэль Хайфа Суперлига Израиля Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив Суперлига Израиля
Нир Клингер

На этой странице располагается информация о футбольной команде Хапоэль Хайфа. Вы можете узнать результат последнего матча Паралимни 1:1 Хапоэль Хайфа, а также посмотреть, с кем Хапоэль Хайфа проведёт ближайший матч.

Помимо этого, LiveResult.Ru в формате онлайн предлагает вам следить за футбольными матчами с участием команды Хапоэль Хайфа, также доступны live-результаты по таймам, положение в турнирной таблице, а также новости, посвящённые команде Хапоэль Хайфа. Вашему вниманию предоставлена статистика игроков, статистика команды и прогноз на матчи с участием Хапоэль Хайфа, надёжные ставки и высокие коэффициенты.

Следите за результатами команды Хапоэль Хайфа в различных футбольных лигах и кубках. Смотрите важнейшие матчи с участием Хапоэль Хайфа. Расписание ближайших матчей с участием команды Хапоэль Хайфа также доступно на этой странице, посвящённой клубу.

Ближайшие матчи: Хапоэль Хайфа - Хапоэль Тель-Авив, Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Хайфа, Хапоэль Хайфа - Бней-Сахнин.Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный