Ан дер Альтен Фёрстерай (Alte Foersterei)

Германия